REGULAMIN

POMOC » REGULAMIN

 

Sklep www.buty-smile.pl jest własnością firmy: 

F.H.SMILE
ul. Jarzębinowa 25
43-424 Drogomyśl
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (www.firma.gov.pl ) prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
NIP 548-192-62-38, REGON 072849601

ALIOR BANK
PL 52 2490 0005 0000 4530 6459 8527
SWIFT (BIC):          ALBPPLPW

 e-mail : info@buty-smile.pl
 telefon : +48 786 818 322, +48 511 167 800

I. Postanowienia ogólne

 

1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%).

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez witrynę internetową znajdującą się pod adresem www.buty-smile.pl .

3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

4. Ceny towarów podane na stronie www.buty-smile.pl nie zawierają kosztów wysyłki.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

6. Sklep internetowy www.buty-smile.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru.

7. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu. (poprzez wiadomość e-mailową).

8. W przypadku potrzeby uzyskania dokładniejszych informacji, zapytania prosimy przesyłać poprzez zakładkę Formularz kontaktowy. Nasz konsultant udzieli odpowiedzi na każde pytanie.

9.Elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.buty-smile.pl i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

 

II. Realizacja zamówienia

 

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest wypełnienie formularza wraz z podaniem numeru telefonu (najlepiej komórkowego), umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je poprzez wiadomość e-mailową bądź kontakt telefoniczny. Firma zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia. Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku braku akceptacji regulaminu przez zamawiającego.

2. Korekty do zamówień mogą być składane poprzez kontakt telefoniczny dostępny w zakładce, o ile zamówienie nie zostało wcześniej zrealizowane.

3. Zamówienie realizowane jest do trzech dni roboczych od wpłynięcia kwoty na nasze konto podanej w potwierdzeniu zamówienia bądź uzgodnionej z pracownikiem Biura Obsługi Klienta. W przypadku zamówienia za pobraniem wysyłka następuje do trzech dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w sklepach czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku Klient każdorazowo jest informowany pocztą elektroniczną lub poprzez kontakt telefoniczny, niezwłocznie po złożeniu zamówienia - zwykle tego samego dnia.

4. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej DPD, Pocztą Polską oraz InPost.

5. Dowodem zakupu, a jednocześnie podstawą do realizacji reklamacji jest potwierdzenie zamówienia wysyłane automatycznie po jego złożeniu, numer zamówienia lub nazwisko klienta do każdego zakupu dołączony jest paragon fiskalny (faktura VAT na życzenie klienta).

6. Zamawiając obuwie w naszym serwisie udzielacie Państwo pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą dostawczą DPD lub Poczta Polska lub InPost lub Ćeska Pośta na nadanie przesyłki w Państwa imieniu.

 

III Odpowiedzialność za towar i zwrot towaru

 

1. Wszystkie produkty oferowane w serwisie www.buty-smile.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. W każdym przypadku wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy za zgodność towaru na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego.

3. Zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz.827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie lub drogą elektroniczną. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na niżej podany adres wcześniej informując nas o tym drogą elektroniczną pod adresem info@buty-smile.pl podając numer zamówienia. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie będzie nosił śladów użytkowania, będzie odesłany w stanie w jakim został mu wydany z kompletną jego zawartością i dowodem zakupu.

4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć wypełniony formularz zwrotu (formularz zwrotu [DOC])

5.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach przewidzianych w art. 10 ust. 3 ustawy wymienionej wyżej, a w szczególności w wypadkach:

  • 5.1 dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  • 5.2 świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • 5.3 świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni.

7.W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Klienta ceny towaru zostanie dokonany do 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej wraz z formularzem zwrotu.

8. W przypadku reklamacji klient jest zobowiązany do przesłania reklamowanego towaru wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym (formularz reklamacyjny [DOC]) zawierający: dane reklamującego - imię, nazwisko, dokładny adres, nazwę towaru, dokładnie opisaną wadę, okoliczności jej powstania oraz żądania reklamującego.

Natomiast w przypadku wymiany do przesyłki zwrotnej należy dołączyć wypełniony formularz (wymiana na życzenie klienta [DOC])

9. Odpowiedzialność za towar oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie poinformować sklep internetowy poprzez wiadomość e-mailową bądż kontakt telefoniczny w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie czy niezgodności towaru z zamawianym.

10. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

W przypadkach wymiany, reklamacji lub zwrotów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym z obsługą sklepu towar należy przesłać
na adres :


  ARMODO
ul. Głęboka 34
43-400 Cieszyn

UWAGA Nie przyjmujemy paczek za pobraniem !!!

 

IV. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art.384 oraz 384.1 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.

 

3.Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014r. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz.827) oraz niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.
 

V. Poufność i Bezpieczeństwo

 

Państwa dane osobowe podane przy składaniu zamówienia przetwarzane są zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 133).
 

Polityka prywatności

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Zanim będziemy mogli dokonać końcowej transakcji zakupu w naszym sklepie internetowym pod adresem www.buty-smile.pl zapytamy Państwa o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email.

Podczas każdej wizyty w sklepie www.buty-smile.pl, automatycznie zbierane są dane np. Twój adres IP,  nazwa domeny (link) z której przychodzisz, typ konkretnej przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie sprzedajemy danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym wysłania do Ciebie zamówionego towaru (Poczta Polska S.A., Firma kurierska DPD, InPost, Ćeska Pośta). Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze PayU S.A.) w celu obciążenia Twojej karty kredytowej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje pytania.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego sklepu internetowego, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś zakupu w naszym sklepie internetowym otrzymasz od nas e-maile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeśli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojego zamówienia.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Jedynie dostęp do nich mają wybrani pracownicy www.buty-smile.pl w celu realizacji zamówienia.

Zmiany polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

Administratorem Państwa danych jest: F.H. SMILE

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt lub poprzez e-mail : info@buty-smile.pl ewentualnie telefoniczny +48786818322 (godz.10.00 – 17.00 )